Genetika na kolesách

Každý už určite aspoň raz sledoval v televízii kriminálny seriál, v ktorom sa vyšetroval zločin a hľadal sa páchateľ. V hlavnej úlohe vidíme detektívov a kriminalistov, ktorí sa pomocou dôkazov z miesta činu snažia identifikovať neznámeho človeka. Na odhalenie stačí čo i len malá časť biologického materiálu obsahujúceho DNA, ako napr. kvapka krvi, sliny, kúsok kosti, vlas s korienkom…

Ak by sa vám naskytla možnosť bližšie nazrieť do odvetvia kriminalistickej genetiky, išli by ste do toho?

Samozrejme, že my sme nezaháľali a prostredníctvom súťažného videa sme sa zapojili do projektu Genetika na kolesách, ktorý organizuje Katedra genetiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podarilo sa nám uspieť, a tak nás 29.1.2018 prišli navštíviť docenti a doktoranti aj s pomyselným genetickým laboratóriom. Našou úlohou bolo identifikovať neznámeho páchateľa restrikčnou analýzou DNA z miesta činu. Odobratú vzorku DNA sme naštiepili pomocou enzýmu Hindlll a reakčnú zmes sme vložili do termostatu. Po 15 minútach sme naštiepenú DNA naniesli do agarózového gélu, kde sa elektroforetickou separáciou rozdelila tak, že po ožiarení modrým svetlom bolo možné odlíšiť farebné prúžky rôznych fragmentov DNA. Tie sme potom porovnali s obrázkom obsahujúcim profily podozrivých a mohli tak určiť predbežného „vinníka”.

Okrem praktickej časti sa uskutočnila aj teoretická prednáška o forenznej genetike, kde sme si poniektorí osviežili svoje vedomosti z hodín biológie a obohatili sa o nové poznatky, napr. z oblasti používania rôznych metód pri skúmaní DNA.

Určite bol pre nás projekt prínosom. Ďakujeme všetkým organizátorom za možnosť zapojiť sa a priamo si vyskúšať prácu v genetickom laboratóriu.

Pozrite si fotogalériu z akcie a naše víťazné video.