Delegátka OSN na našom gymnáziu

Aj vo virtuálnej dobe pokračujeme v stretnutiach s inšpiratívnymi osobnosťami. Naši študenti GKM si aj v tomto čase virtuálnej školy zažili interaktívnu prednášku s exkluzívnou osobnosťou.

Petra  Pauerová je mládežníckou delegátkou za SR pre OSN v roku 2020. Osobnosť vekom aj duchom inšpiratívna svojou angažovanosťou a spontánnosťou vniesla širší rozhľad do poznania gymnazistov. Témy – ako funguje OSN? Aké možnosti má študent angažovať sa v OSN? Ak sa stať delegátom OSN? Ale aj téma – ciele udržateľného rozvoja, zaujali a inšpirovali. Týmto spôsobom sme si zároveň pripomenuli Medzinárodný deň rodiny, ktorý OSN stanovila na 15. máj.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia so zaujímavými  osobnosťami.

Spracovala: Mgr. Marcela Martončíková