Vo Východoslovenskej galérii

So študentmi seminára Dejiny umenia sme opäť tvorili vo Východoslovenskej galérii a zaznamenali sme náš myšlienkový svet na negatív i pozitív.

Inšpirovala nás výstava Zdenka Smieška, ktorý patril k prvej generácii fotografov pôsobiacich v Košiciach. Vďaka nemu dnes máme detailne zdokumentovaný život a tvorbu významných košických výtvarníkov ako sú Mária a Juraj Bartusz či Július Jakoby.

Fotogaléria