Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie

bezpečnosť

Náš KyberTímGKMKE plánuje svoje aktivity a postupnými krokmi rozvíja svoju činnosť. Na online stretnutí tímu (4. 11. 2021) sme mali možnosť spoznať niektorých členov akademického tímu CSIRT UPJŠ a dozvedieť sa niečo o ich zaujímavej a v dnešnom „online svete“ aj veľmi dôležitej práci. Je to úžasné, že aj keď sme ešte len stredoškoláci, máme možnosť nahliadnuť do vysokoškolského sveta, lebo mnohí nemáme vôbec predstavu o tom, aké možnosti sa nám tam ponúkajú.

Na našom online stretnutí sme sa dozvedeli niekoľko informácií aj o plánovanej aktivite pre stredoškolákov: Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Na škole sa sformuje tím, ktorí sa v spolupráci s mentormi z vysokej školy bude vzdelávať v oblasti informačnej bezpečnosti.

stretnutie

Pre vybraté tímy budú pripravené zaujímavé webináre a praktické workshopy, CyberSecurityDay, súťaže a mnoho ďalších zaujímavých akcií. Získané poznatky a zručnosti žiaci využijú pri vzdelávaní svojho okolia –  uskutočnia aktivity pre žiakov príp. učiteľov svojej školy a potom aj pre širšie okolie – rodičov, seniorov a pod.

stretnutie

Bližšie informácie o projekte:

https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS

 

Náš KyberTím GKMKE sa určite zapojí do tohto projektu. Stredoškoláci, pridajte sa aj vy!

 

 

Zdroje:  https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová