Konferencia k Roku sv. Košických mučeníkov

V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sme v utorok 8.1.2019 usporiadali konferenciu k Roku sv. Košických mučeníkov. Konferencii predchádzala sv. omša, ktorú slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a farárom farnosti Košice – KVP Petrom Sykorom. Na sv. omši boli prítomné aj putovné relikvie sv. Košických mučeníkov.

Konferenciu na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov otvoril Mons. Marek Forgáč svojim úvodným slovom i osobným svedectvom o sile patrónov sv. Košických mučeníkov. V súlade s harmonogramom konferencie svoje príspevky na tému Historické a filozofické aspekty života sv. Košických mučeníkov predniesli Lukáš Simočko a Matej Rešetár. Dvaja zo sv. Košických mučeníkov boli jezuiti a jeden ostrihomský kanonik. Po nich nasledoval príspevok Mgr. Jána Kocúrka na tému Vzťah školy a cirkvi. Problematiku kresťanskej symboliky v diele J. R. R. Tolkiena rozoberal ThDr. Pavol Hrabovecký, PhD., ktorý interaktívnou formou prezentoval niekoľko skutočností, ktoré nájdeme v diele Pán prsteňov.

 

Konferencia sa stretla s veľmi pozitívnou spätnou väzbou zo strany hostí, pedagógov i žiakov. Vedecké podujatie na pôde gymnázia podporuje akademický a vedecký prvok vo vzdelávaní, komunikačné a prezentačné zručnosti.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov bola založená v roku 2004. V roku 2019 si škola pripomína 15. výročie založenia  a organizuje rôzne sprievodné aktivity aj v jubileu 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov.

Organizátor konferencie: Mgr. Ján Kocúrko, Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach

Fotografie zverejnené so súhlasom dotknutých osôb.