Študentka nášho gymnázia opäť úspešná

24. mája 2018 sa v kongresovej sále Hotela Kultúra v Ružomberku konalo slávnostné vyhodnotenie VI. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža. Trojružu prezentujú organizátori v troch hlavných oblastiach – poézia, próza a ilustrácia. Každá umelecká oblasť je vyhodnotená v troch vekových kategóriách.

Teší nás, že naša študentka Radoslava Neubertová získala 1.  miesto vo vlastnej literárnej tvorbe v 2. kategórii v oblasti prózy. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.

Fotografia: archív Radoslavy Neubertovej

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová