Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Žiaci nášho gymnázia majú možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Zapoj sa do DofE na našej škole

Nájdete nás na instagrame

Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. Okrem toho, spolu podstúpia dobrodružnú expedíciu. Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov.

Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú: Harvard, Oxford či Cambridge.

firmy s DofE

Foto: Partnerské firmy uznávania absolventov DofE na Slovensku, zdroj: Národná agentúra DofE

DofE môže hrať kľúčovú úlohu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach, ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Dlhodobým výsledkom programu je prispenie k spoločnosti s lepšími podmienkami na život v oblastiach, ako zamestnateľnosť, zdravie, verejné blaho a vzdelávanie.

Podrobné informácie o projekte nájdete na stránke: http://www.dofe.sk/sk/

V súčasnosti na programe participujú 5 študenti pod vedením svojich mentorov. O ďalšom progrese budeme informovať v tejto sekcii.

Bronzoví dofáci:

Samuel Šáriczki

Strieborní dofáci:

Tomáš Horňák

Melita Koščová

Ladislav Neubert

Juraj Šoltis

Zlatí dofáci:

Kiara Koščová

 

Pripájame niekoľko mediálnych reportáží:

DofE v Košiciach 2020/2021 – zastávka aj na našom gymnáziu

Gratulácia britského Princa Edwarda 

DofE ceremonia

Foto: Absolventi DofE z celého Slovenska 2019/2020 – online ceremónia, zdroj: Národná agentúra DofE

Matúš Mura – bronzová úroveň: https://www.dofe.sk/sk/pribehy-a-odporucania/matus-mura-bronzova-uroven-kosice-472/?p=2

Reportáž v TV JOJ

Reportáž v RTVS

Videá z expedícií:

Šk. rok 2020/2021:

Šk. rok 2019/2020: DofE expedícia – Tri studne

Šk.rok 2017/2018:  video z expedície našich “Dofákov”

Naše reportáže:

DofE oceňovanie  – október 2023

DofE expedícia 2023

Kiarina zlatá expedícia

Stand by me

Strieborná expedícia DofE

Noví absolventi programu DofE

Dobrodružná expedícia DofE

Študenti si prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

The Duke of Edinburgh’s International Awards – naši absolventi v médiách

Zvládli sme to (DofE Expedícia)

Skúška je za nami

Absolventi:

 

Školský rok 2020/2021

Bronzová úroveň:

Ladislav Neubert

Melita Koščová

Bettyna Pogányová

Strieborná úroveň

Kiara Koščová

Školský rok 2019/2020

Bronzová úroveň:

Juraj Šoltis, Eduard Eliáš, Lucia Líšková, Kiara Koščová

 

Školský rok 2018/2019

Bronzová úroveň:

Alexandra Voláková, Dominika Lukáčová, Emma Ryšková

Strieborná úroveň

Lukáš Simočko

 

Školský rok 2017/2018

Bronzová úroveň:

Katarína Szalonová, Lukáš Simočko, Matúš Mura, Kristína Radačiová, Matej Kočík, Justína Korpesiová