Malá vedecká konferencia

Viete, čo majú spoločné prváci, atóm a Týždeň vedy a techniky?

Spojením týchto všetkých elementov vznikla 10. novembra 2022 na našom gymnáziu aktivita – Malá vedecká konferencia na hodine chémie.

Prváci sa v rámci kooperatívneho vyučovania rozdelili do skupín a ako vedci pracovali na riešení výskumných úloh. Každá skupina predstavovala iných výskumníkov, ktorí sa zaoberali otázkou zloženia atómu.

Závery svojho skúmania predstavili členovia jednotlivých skupín na konferencii. Stretli sa tu atomisti Démokritos a Leukippos, vedci John Dalton, Ernest Rutherford, Niels Bohr a kvantoví fyzici ako Erwin Schrödinger či Werner Karl Heisenberg.

Predstavitelia jednotlivých vedcov predostreli kolegom vedcom/spolužiakom podstatu – vysvetlenie svojho pohľadu na štruktúru atómov. Takto mohli gymnazisti  „na vlastnej koži” pochopiť vývoj predstáv o zložení a štruktúre atómu. Od Atomistov a ich teórie sa dostali až ku kvantovej mechanike a kvantovým číslam. Pracovali v tímoch a zlepšovali aj svoje komunikačné i prezentačné zručnosti. 

Ďalšia úspešná aktivita pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku na našej škole je za nami. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií a inšpirovali sme sa životom vedcov. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny chémie.

Fotogaléria