Úspech na celoslovenskej súťaži

V sobotu 23. marca sa v Bratislave konal XXX. ročník celoslovenskej sútaže a Slovo bolo u Boha…

Náš žiak Sebastián Kuľbaga (2.Ag) v 5. kategórii v prednese poézie získal 3. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.