Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa koná v období od 7. – 13. novembra 2022. Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať vedu i techniku a vzbudiť záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 7. novembra 2022 naši gymnazisti navštívili Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Zúčastnili sa workshopu s názvom Digitálna forenzná analýza z pohľadu dátových analytikov. KyberTím GKMKE navštívil Laboratórium kybernetickej bezpečnosti. Na jedno dopoludnie sa naši žiaci stali forenznými a dátovými analytikmi.

Problematiku riešenia bezpečnostných incidentov od zberu digitálnych stôp až po ich analýzu študentom priblížil JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. Dozvedeli sa, ako možno zaistiť digitálne stopy, ako a kde všade možno nájsť digitálne artefakty a ako ich možno čo najefektívnejšie skúmať.

Henrieta Paločková vysvetlila žiakom prácu s nástrojom na skúmanie záznamov udalostí generovaných rôznymi službami. Študenti si tento nástroj mohli prakticky vyskúšať.

Bolo to veľmi zaujímavé a poučné dopoludnie. Členovia tímu CSIRT-UPJŠ žiakom priblížili fascinujúcu, ale náročnú prácu forenzných a dátových analytikov. Ukázali im, aká zaujímavá a nápomocná môže byť veda a technika.

Ďakujeme za poučne strávený čas a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie aktivity.

Fotogaléria