Quo vadis – druhý najlepší školský časopis na Slovensku

Členovia redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis sa 21. a 22. apríla 2023 zúčastnili celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Je to najprestížnejšie podujatie stredoškolákov a vysokoškolákov v oblasti žurnalistiky na Slovensku.

Náš časopis, ktorý sa už dlhodobo umiestňuje v tejto súťaži na prvých troch miestach, získal tohto roku 2. miesto v zlatom pásme v súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero za rok 2023 v celkovom poradí. Okrem toho mu Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila 3. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách a patrí mu aj návšteva Európskeho parlamentu.

Do 29. ročníka súťaže Štúrovo pero 2023, ktorá podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov, sa prihlásilo 51 stredoškolských a osem vysokoškolských časopisov, 18 online projektov. Celkom 104 novinárskych príspevkov zaslalo 41 stredoškolákov, z ktorých do finále organizátori pozvali desiatich. Z nich boli traja študenti nášho gymnázia. So 41 prácami prispelo 19 vysokoškolákov.

Podľa Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je hlavným organizátorom, súťaž má medzi mladými veľkú popularitu. „Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha rozširovaniu poznatkov súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch,” uviedla.

Na vyhodnotení výsledkov a odovzdávaní cien sa zúčastnil aj dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, ktorý má sám skúsenosti s vydávaním školských časopisov.

„Chodiť po svete a vidieť, to nie je samozrejmé. Mnohokrát pozeráme na tú istú vec, jeden ju vidí a druhý nie. Niekto dokáže vidieť a všimnúť si, ísť do hĺbky a preskúmať a potom to dokáže spracovať a odovzdať tým, ktorí nevidia a nepočujú. To je obrovská služba,” zdôraznil pred študentmi pán minister Ján Horecký.

Ako dodal, dúfa, že nespohodlnejú a nezostanú len pri headline. Rovnako, že medzi nimi budú stále ľudia, ktorí vidia často viac, než tí druhí a idú k jadru veci.

 

Fotogaléria

Štúrovo pero v televíznych novinách:

https://www.tv-archiv.sk/televizne-noviny/sturovo-pero-2023-04-22-20-19-00-