Deň Zeme

Dnes je deň Zeme. Naša planéta nám nie je ľahostajná. Farebným týždňom chceme vyjadriť ako si ju vážime. Každý deň sa obliekame do inej farby Zeme. 

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Plagát: Jana Tomková (3.Ag)

Pondelok: Do školy sme prišli oblečení v žltých a oranžových farbách, ktoré znázorňujú slnko. 

Utorok: Dnes prichádzame oblečení v červenej farbe. Znázorňujúc kvety 🌺🌹🌷, no zároveň aj sopky 🌋. Oboje sú súčasťou našej krásnej Zeme. Vyjadruje to aj istý kontrast medzi niečím dobrým a zlým.

Streda: Farebný týždeň pokračuje! Naše zelené oblečie znázorňuje zelenú planétu – trávu 🌿, stromy🌲, lesy – celú prírodu 🌍. Je to typická farba Zeme a ekológie. Nedovoľme, aby sa vyrubovali lesy a chráňme to, čo máme.

Štvrtok: Dnešné oblečenie vyjadruje oblohu a vodu. Voda 🌊 je dôležitá pre našu existenciu. Každý deň ju potrebujeme na prežitie🚰. Dbajme na čistotu vôd a celej našej planéty 🌍.

Piatok: Na záver sme si obliekli hnedú a čiernu farbu. Drevo, uhlie, hory 🏞️, pôda sú neoddeliteľnou súčasťou Zeme. Farebným týždňom vyjadrujeme, že nám na našej planéte záleží ❤️ a chceme poukázať aké je dôležité starať sa a chrániť našu Zem 🌍.

 

 

Fotogaléria