Projekt úspešných adventných rorátov a besied ukončený

Tempus Adventus, alebo adventné obdobie je obdobím ohraničeným štyrmi nedeľami pred Vianocami, čo symbolizujú aj sviece na adventnom venci. Gymnázium sv. Košických mučeníkov už niekoľko rokov po sebe ponúka  študentom, ale aj rodičom, pedagógom i širšej verejnosti nielen zo zázemia Sídliska KVP možnosť prežiť advent hodnotnejšie. V tomto roku to bol opäť koncept oživenia tradície ranných rorátnych sv. omší a cyklus adventných besied.

Rorátne sv. omše

Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super …“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti…“. Rorátne sv.omše začínali vždy pred svitaním. Táto tradícia zostala zachovaná aj v našom prípade. Slávené boli štyri rorátne sv. omše (5.12., 6.12., 12.12., 13.12.2019) vždy ráno o 6.15 h. Pri každej rorátnej sv. omši mali  na starosti čítania a spevy vždy iné triedy z gymnázia a zo základnej školy.

Pri každej sv. omši sa čítalo evanjelium podľa Lukáša (Lk 1, 39-47)

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: “Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi”.

Počas homílií kaplán Ján Kocúrko postupne analyzoval štyri slová plynúce z tejto perikopy. Išlo o slová ochota, služba (obeta), vzťah (priateľstvo) a modlitba. Tieto štyri piliere majú byť osou nielen adventu ale i celého roka. Na poslednú sv. omšu prijal pozvanie hosť (náš bývalý kaplán) Peter Fejerčák (nateraz kaplán Košice-Šaca).  Tradičné adventné raňajky nasledovali po každej bohoslužbe. Za ich prípravu patrí veľké poďakovanie kolektívu kuchárok zo školskej jedálne pod taktovkou Márie Matejovej.

Všimli ste si, že tá “štvorka” sa v advente príliš často opakuje?

Cyklus adventných besied

Adventné besedy už niekoľko rokov po sebe organizuje Gymnázium sv. Košických  mučeníkov spolu s ostatnými zložkami školy tradične v stredy podvečer. Pozvanie na tohtoročné adventné besedy prijali gréckokatolícky kňaz z Prešova Jozef Maretta (4.12.2019) a rímskokatolícky kňaz a riaditeľ centra Oáza – nádej pre nový život Peter Gombita (11.12.2019). Téma besied “Boj o maličkých” bola výsostne aktuálna. Obaja hostia rozprávali z rôznych uhlov pohľadu o nástrahách, ohrození i problémoch človeka v rôznych etapách a peripetiách života a o tom, ako ich prekonať. Obaja však zdôraznili význam viery v Boha ako najvyššie Dobro, do čoho sa oplatí investovať. Za prípravu ďakujeme zúčastneným učiteľom i študentom, za moderovanie patrí vďaka kaplánovi Jankovi Kocúrkovi. Vážime si ochotu všetkých, čo prišli a podporili nás.

 

Mimoriadna beseda

V stredu 11.12.2019 navštívil našu školu Milan Zimnýkoval (alias Junior) známy z rozhlasového i televízneho vysielania. Beseda trvala takmer 2,5 hodiny a študenti mohli klásť otázky priamo alebo cez aplikáciu Slido. Junior veľmi pútavo a živo predstavil svoje projekty a reagoval na moderátorské otázky Tibora Szalonu. Junior rovnako ako Adela Vinczeová (ktorá už bola u nás na besede) zaujali svojou normálnosťou a kreativitou. Poďakovanie patrí pátrovi Petrovi za sprostredkovanie, Lenke Bruníkovej i ostatným za prípravu.

Ďakujeme všetkým za príjemne strávený čas.

Tak čo? Skúsite s nami prežiť takto hodnotnejšie aj budúcoročný advent?