Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Je veľa dôvodov, pre ktoré milujeme svoju vlasť i jazyk. Naša vlasť je krásna, lebo je naša. Náš jazyk je nádherný, lebo je náš, lebo mu rozumieme a naučili sme sa ho používať ako jednu z prvých užitočných vecí, ktoré človek potrebuje v živote.

 

Uplynulo 31 rokov, čo niektorí nadšenci začali písať históriu celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Ich zásluhou zazneli čarovné slová o Slovensku a o slovenskom jazyku už tridsiaty prvýkrát. Súťaž priťahuje stále viac a viac mladých ľudí, ktorí sa z úprimného srdca vyznávajú z lásky k rodnému jazyku i z lásky k domovine. Píšu o tom, čo cítia, vidia, čo na nich vplýva, čím žijú. Veď slávne národy si vždy uctili svoju reč, svoj jazyk, svoju literatúru a jej tvorcov, svoje tradície a dedičstvo.

 

V obrovskom množstve súťažiacich získala naša študentka Kristína Pásztorová pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Čižmárovej HLAVNÚ CENU  s maximálnym počtom bodov 100.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej literárnej súťaže žiakov a študentov základných a stredných škôl s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa konalo dňa 25. mája 2023 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky i primátora mesta Nové Zámky. Kristína si prevzala diplom a darčeky v budove Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch, v meste prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.

Nech teda žije, tá reč slovenská, v literách ďalších našich žiakov!