Návšteva otca biskupa u nás

Prípravu na nový školský rok 2022/2023 začali zamestnanci našej školy duchovnou obnovou 2. septembra 2022. Pri stretnutí s Pánom i spolu navzájom hľadali orientáciu i silu pre novú etapu svojej práce.

Načerpať duchovné sily na celý školský rok im pomáhal nielen školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko, ale aj pán farár ICDr. Mgr. Peter Sykora, PhD. Obnova vyvrcholila slávením spoločnej svätej omše.

Hlavným celebrantom bol pomocný biskup Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD., ktorý zároveň požehnal zrekonštruované a zmodernizované priestory jedálne i telocvične.

Otcovi biskupovi ďakujeme za návštevu i za povzbudivé slová a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria