Raňajky v Nazarete, obed na hore Tábor a večera v Betleheme

Skupina našich študentov a učiteľov odcestovala v polovici februára na duchovno-poznávací pobyt do Izraela, ktorý je rozlohou menší ako polovica Slovenska ale má takmer 9 mil. obyvateľov. Krajina, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne, krajina v ktorej víkend začína už vo štvrtok večer, krajina, ktorá je zmesou kultúr a náboženstiev, krajina, v ktorej sa oplatí zjednávať, krajina, ktorá má kvalitné vína, krajina, ktorá má jedno z najbezpečnejších letísk, krajina, kde vyšľachtili cherry paradajky, krajina, kde vymysleli USB kľúč a v neposlednom rade krajina, kde sa narodil, žil a zomrel Ježiš Kristus je vynikajúcim cestovateľským, duchovným a emocionálnym zážitkom pre európana.

Naša cesta i zároveň púť začala v piatok 15. februára 2019 na letisku v Košiciach letom do Istanbulu a odtiaľ do Tel Avivu. Celu organizáciu púte mala na starosti CK Prima z Vranova nad Topľou spolu s riaditeľom cestovnej kancelárie Petrom Bačikom, ktorý sa jej osobne zúčastnil. Oficiálnym sprievodcom bol Peter Valent, ktorý je delegovaným sprievodcom vo Svätej Zemi. O duchovný a spoločenský program sa starali školský kaplán Ján Kocúrko i farár farnosti Košice – KVP Peter Sykora.

Je treba poznamenať, že návšteva vo Svätej Zemi posúva kontext poznania Písma do inej plastickej dimenzie, ktorá pomáha pochopiť kauzálne vzťahy vyplývajúce z čítania úryvkov a statí biblie.

Vôňa tymiánu, arabského korenia, čerstvo lisovanej šťavy z granátového jablka, kávy s kardanonom, čerstvej domácej zeleniny, arabského chleba, židovskej kultúry, kresťanskej vierouky rezonovali v programe každého dňa. Jericho, Kumrán a Masada so svojím citlivým príbehom zanechali dojem u mnohých prítomných. Mŕtve more ako najnižšie miesto na svete (ťažko určiť správnu nadmorskú výšku/hĺbku), kvalitná kozmetika Ahava i samotné kúpanie priniesli pozitívne emócie.

Samozrejmosťou bola návšteva významných miest spojených so životom Toho, ktorému vďačíme za všetko čo máme.

Obr. 1: Herodesov akvadukt

Obr. 2: Sv. omša na vrchu Karmel

Obr. 3: Moderné prístavné mesto Haifa

Obr. 4: Kána Galilejská

Obr. 5: Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete

Obr. 6: Organ v Bazilike Zvestovania Pána

 

Obr. 7: Fikus v Nazarete

Obr. 8: Pred Bazilikou Zvestovania Pána v Nazarete

Obr. 9: Na hore Tábor

Obr. 10: Kostol rozmnoženia chlebov a rýb

Obr. 11: Kostol Primátu sv. Petra

Obr. 12: Na brehu Genezaretského jazera

Obr. 13: Pripomienka krstu v Jardenite

Obr. 14: Bežná ťava na pumpe v Júdskej púšti

Obr. 15: Kumrán

Obr. 16: Masada

Obr. 17: Na brehu Mŕtveho mora

Obr. 18: Najznámejšia kozmetika – ženy vždy zbystria pozornosť

Obr. 19: Pohľad na staré mesto v Jeruzaleme

Obr. 20: Olivová hora

Obr. 21: Základy Kajfášovho domu, kde bol Kristus väznený

Obr. 22: Ein Karim – Navštívenie Panny Márie

Obr. 23: Kostol v Betleheme, ktorý financovali Slováci (jaskyňa mlieka)

Obr. 24: Miesto narodenia Ježiša Krista (14-cípa hviezda) v Betleheme

Obr. 25: Po vianočnom obede v Betleheme

“Boh nás poteškaj, na zdravie!”