Smäd po slove

Na ceste pôstnym obdobím Vás pozývame na cyklus pôstnych aktivít Smäd po slove. Cieľom aktivít počas pôstnych utorkov je ponúknuť priestor na zamyslenie, zastavenie sa, prednášku, sv. omšu. Spoločne s pozvanými hosťami budeme uvažovať o rodine z rôznych uhlov pohľadu.

Organizačné informácie

  • 06.03.2018  Don Anton Červeň, salezián predstaví tému Rodina v postmodernej dobe.
  • 13.03.2018   Ing. Radovan Ivanko, ekonóm priblíži tému Rodina a peniaze.
  • 20.03.2018  ThDr. Vladimír Šosták, PhD, biskupský vikár priblíži tému Najlepší vychovávateľ.

Stretnutia začínajú vždy o 16.30 h. prednáškou. Po jej skončení je krátka adorácia, možnosť spovede a sv. omša. Predpokladaný záver je okolo 18.45 h.

Spôsob prihlasovania a starostlivosť o Vaše deti

Prosíme, aby ste nám Vašu účasť oznámili emailom na riaditel.sskm@gmail.com vopred kvôli organizácii. O Vaše deti sa počas celého podujatia postarajú naši animátori. Prejdú s nimi domáce úlohy a ponúknu im priestor na hru, film.

Bližšie informácie sú na priloženom plagáte. Tešíme sa na spoločné stretnutie.