DOD na VŠ

Aktuálne podujatia

 

Zaujímavé akcie na UPJŠ v Košiciach v šk. roku 2021/2022

Archív podujatí

 

Virtuálne Dni otvorených dverí na vysokých školách

Ktorá univerzita má DOD? Kalendár podujatí

Link na virtuálne DOD VŠ: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod?fbclid=IwAR25DlVIOtt93WB7RlBX6U_T8ssstRNJMBRc9liU4eSJ_u2ZjGBKHg1mYfs 

Návod ako môžu študenti navštíviť vysielanie:

 

V profile vysielajúcej vysokej školy sú:

– krátke informácie o univerzite/fakulte

– video s predstavením školy a odpoveďami na najčastejšie otázky študentov

– okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s vysokými školami.

 

Registrácia:

Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie konkrétnej univerzity alebo fakulty, je potrebné sa zaregistrovať. Funkcia registrácie bude prístupná v utorok od 7:55.

 

Zoznam vysokých škôl:

Aktuálny zoznam vysokých škôl, ktorý si môžete pozrieť, ešte nie je konečný a čaká sa na dodanie podkladov od ďalších univerzít a fakúlt vo virtuálnom DOD.

 

Termín virtuálneho DOD:

Vysielanie začína každý deň o 7.55. Vysoké školy budú v čase od 7.55 do 13.00 k dispozícií na „živé“ odpovedanie otázok študentov cez online chat.

Od 13.00 sa možnosť kladenia otázok cez chat uzavrie, avšak študenti si budú môcť prezrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod.

V prípade, že budú mať študenti ďalšie otázky, môžu ich poslať vysokým školám cez email uvedený v profile vysokých škôl.

Jednotlivé dni vysielania a zúčastnené VŠ nájdete na tomto linku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod

 

Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte

termín: 24.02.2021     

informácie o štúdiu: http://www.tftu.sk/sk/uchadzac

link na on-line DOD: https://docs.google.com/forms/d/1Wv0AMHNIrysCfVIoyVN6VyjPqxX9OgTMt7wETNkQeKk/edit?usp=sharing

plagát vo formáte pdf: leták_študijnéprogramy 2021_2022

 

Online kurz Cesta na medicínu

informácie: https://gym.gkmke.sk/2020/12/on-line-kurz-cesta-na-medicinu/

 

Archív článkov:

https://gym.gkmke.sk/2021/02/online-dod-na-pf-upjs/

https://gym.gkmke.sk/2021/01/gaudeamus-online-vo-februari/

https://gym.gkmke.sk/2021/01/gaudeamus-online-2021/

https://gym.gkmke.sk/2020/12/virtualne-dni-otvorenych-dveri-na-vs-2/

https://gym.gkmke.sk/2020/12/virtualne-dni-otvorenych-dveri/