DOD na VŠ

Aktuálne podujatia

 

Školský rok 2024/2025

Kam na vysokú

Veľtrh Gaudeamus

 

 

 

Archív podujatí

 

Školský rok 2021/2022

Interstudy – ponuka pre študentov

Dutch Days – Dni štúdia v Holandsku, prostredníctvom ktorého majú študenti možnosť dozvedieť sa o forme a podmienkach štúdia na holandských univerzitách, ako aj o širokej škále študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku.

Odporúčaný termín podania prihlášky je do 1.mája, takže je toto podujatie stále aktuálne najmä pre maturantov. Zúčastniť sa však môžu aj študenti predmaturitných ročníkov, ktorí sa už rozhodujú o budúcom smerovaní.

Podujatie: https://www.facebook.com/events/673512943825589?ref=newsfeed

Harmonogram podujatí:

11.2. o 15:00 Inholland University of Applied Sciences

14.2. o 16:00 Hague University of Applied Sciences

15.2. o 16:00 NHL Stenden University of Applied Sciences

16.2. o 15:00 Fontys University of Applied Sciences

18.2. o 15:00 HZ University of Applied Sciences

22.2. o 15:00 Hanze University of Applied Sciences

Registračné formuláre sú dostupné na linku https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia

 

 

Zaujímavé akcie na UPJŠ v Košiciach v šk. roku 2021/2022

 

Virtuálne Dni otvorených dverí na vysokých školách

Ktorá univerzita má DOD? Kalendár podujatí

Link na virtuálne DOD VŠ: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod?fbclid=IwAR25DlVIOtt93WB7RlBX6U_T8ssstRNJMBRc9liU4eSJ_u2ZjGBKHg1mYfs 

Návod ako môžu študenti navštíviť vysielanie:

 

V profile vysielajúcej vysokej školy sú:

– krátke informácie o univerzite/fakulte

– video s predstavením školy a odpoveďami na najčastejšie otázky študentov

– okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s vysokými školami.

 

Registrácia:

Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie konkrétnej univerzity alebo fakulty, je potrebné sa zaregistrovať. Funkcia registrácie bude prístupná v utorok od 7:55.

 

Zoznam vysokých škôl:

Aktuálny zoznam vysokých škôl, ktorý si môžete pozrieť, ešte nie je konečný a čaká sa na dodanie podkladov od ďalších univerzít a fakúlt vo virtuálnom DOD.

 

Termín virtuálneho DOD:

Vysielanie začína každý deň o 7.55. Vysoké školy budú v čase od 7.55 do 13.00 k dispozícií na “živé” odpovedanie otázok študentov cez online chat.

Od 13.00 sa možnosť kladenia otázok cez chat uzavrie, avšak študenti si budú môcť prezrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod.

V prípade, že budú mať študenti ďalšie otázky, môžu ich poslať vysokým školám cez email uvedený v profile vysokých škôl.

Jednotlivé dni vysielania a zúčastnené VŠ nájdete na tomto linku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod

 

Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte

termín: 24.02.2021     

informácie o štúdiu: http://www.tftu.sk/sk/uchadzac

link na on-line DOD: https://docs.google.com/forms/d/1Wv0AMHNIrysCfVIoyVN6VyjPqxX9OgTMt7wETNkQeKk/edit?usp=sharing

plagát vo formáte pdf: leták_študijnéprogramy 2021_2022

 

Online kurz Cesta na medicínu

informácie: https://gym.gkmke.sk/2020/12/on-line-kurz-cesta-na-medicinu/

 

Archív článkov:

https://gym.gkmke.sk/2021/02/online-dod-na-pf-upjs/

https://gym.gkmke.sk/2021/01/gaudeamus-online-vo-februari/

https://gym.gkmke.sk/2021/01/gaudeamus-online-2021/

https://gym.gkmke.sk/2020/12/virtualne-dni-otvorenych-dveri-na-vs-2/

https://gym.gkmke.sk/2020/12/virtualne-dni-otvorenych-dveri/