Ochrana spotrebiteľa

Naši gymnazisti  odštartovali II. polrok školského roku interaktívnym seminárom na tému   Práva spotrebiteľa a  riziká internetového obchodu. Seminár viedla Mgr. Katarína Zalaiová, právna poradkyňa Ministerstva hospodárstva SR.

Aké sú riziká nákupu cez internet ?  Na aké konkrétne služby má spotrebiteľ právny nárok ? Ktorú inštitúciu môžeme kontaktovať v prípade dožadovania sa našich spotrebiteľských práv? Ako riešiť stratenú batožinu v leteckej doprave ? Ako je to s právami spotrebiteľa v našej domovskej krajine a čoho sa môžeme domáhať v rámci EÚ?

Fundované odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky boli zodpovedané s prepojením poukázania na konkrétne riešené prípady odborom ochrany práv spotrebiteľa MH SR ako v našej domovskej krajine tak i v krajinách Eurozóny.

Zdatnosti gymnazistov z učiva občianskej náuky nabrali konkrétny význam pri potvrdení fungovania v praxi každodenného života.

Informovala: Mgr. M. Martončíková