Spolupráca so ZMUDRI

Naši tretiaci  úspešne ukončili modul Finančnej gramotnosti v platforme ZMUDRI.

Spolupráca našej školy s platformou ZMUDRI do škôl v šk. r. 2022/2023 sa stretla so skúsenosťou v oblasti finančnej gramotnosti. Skupina nadšených mladých ľudí, ktorí založili platformu ZMUDRI do škôl otvára v každom školskom roku rôzne moduly pre vzdelávanie v oblasti spoločenských vied a všeobecného rozvíjania konceptu kritického myslenia. Platforma  ZMUDRI sa v roku 2021 stala laureátom ocenenia Cena Európskeho občana na pôde Európskeho parlamentu. Toto ocenenie získali spomedzi 27 krajín EÚ. Okrem zážitkových hraných videí ponúka platforma ZMUDRI rozvoj zručností potrebných pre 21. storočie formou netradičného online vzdelávania.

V rámci vyučovacieho predmetu občianska náuka v oblasti tematického celku Základy ekonómie sme prejavili záujem o spoluprácu. Študenti 3.Ag na začiatku modulu z finančnej gramotnosti absolvovali vstupný test o aktuálnych poznatkoch k postupne preberaným témam. Bližšie sa venovali konkrétnym témam: Inflácia; Platobný styk; Dane; Štátny rozpočet; Šetrenie peňazí; Investovanie a Požičiavanie peňazí. Po každej téme nasledoval kvíz. Na konci modulu absolvovali tretiaci výstupný test o posune v získaných poznatkoch.

Platforma ZMUDRI za úspešné ukončenie modulu ocenila certifikátom našu školu ako ZMUDRI ŠKOLA a zároveň jednotlivci získali diplomy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!