Genetika na kolesách prišla až za našimi gymnazistami

Na pôde nášho gymnázia sme 18. septembra 2019 opäť privítali Mobilné genetické laboratórium. Janko Tóth, žiak nášho gymnázia, natočil videopozvánku a zapojil našu školu do projektu Genetika na kolesách. Členovia Katedry genetiky Univerzity Komenského v Bratislave „zbalili“ laboratórne vybavenie a prístroje, určené na výskum DNA, pricestovali do Košíc a už po druhýkrát naším žiakom priblížili vedeckú prácu a najnovšie poznatky z oblasti genetiky a štúdia DNA.

Gymnazisti sa tak vďaka zanieteným genetikom stali na jeden deň forenznými technikmi, ktorí skúmali DNA z „miesta činu“. Naučili sa pracovať s rôznymi laboratórnymi pomôckami a prístrojmi, s ktorými sa bežne na strednej škole nestretávajú. Vyhodnocovali výsledky uskutočnených experimentov a porovnávali rôzne vzorky DNA. Aktuálne problémy z genetiky im pútavou formou priblížila prednáška našich hostí.

Zaujímavé dopoludnie utieklo ako voda a nám len ostáva dúfať, že Katedra genetiky opäť v budúcnosti pripraví podobný zaujímavý projekt a navštívi nás.

Odkaz na našu videovizitku je tu: https://youtu.be/1bn2LvICtmI