Počítačová bezpečnosť v 3.Ag

Dňa 18. 5. 2022 náš KyberTím pripravil prednášku pre žiakov gymnázia. Nosné témy boli sociálne inžinierstvo, malvér, podvodné správy, phishing, vishing a smishing.

Hoci už žiaci majú v tejto oblasti nejaké vedomosti, rozšírili si obzory o nové a aktuálne informácie. Novinky z oblasti počítačovej bezpečnosti predstavila gymnazistom Kiara Koščová z 3.Ag.

Ďakujeme nášmu KyberTímu za pripravenú prednášku a prajeme veľa nových inšpirácií pri tvorbe ďalších aktivít.