“TASR do každej školy”

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sprístupnila od februára 2009 všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku. Projekt „TASR do každej školy“ je pripravený v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave. Ponúka bezplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely.

Cieľom tohto projektu je prispieť k mediálnej výchove na všetkých stupňoch škôl, umožniť prácu s reálnym agentúrnym produktom, podporiť tvorbu a distribúciu nekomerčných informácií. Projekt umožňuje prístup k najaktuálnejšiemu agentúrnemu servisu, využívanie správ z tohto servisu pre školy, učiteľov a žiakov v rámci vzdelávania, ale i pre školské časopisy, rádiá, web… Takýmto spôsobom rozvíjame mediálnu výchovu na našom gymnáziu.

 

Uverejnené príspevky:

Dotyk prírody v čase pandémie

Fragmenty jesene

Jesenné metamorfózy

Čítam, čítaš, čítame

Študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov získali prestížne ocenenie

Vzácne poklady

Najmladší, najmenší, vyvolený …

Paľo Danko ako výhra

Človek v centre pozornosti – Maroš Kuffa

Quo vadis nesklamal

Na plese gymnázia sa tancovalo až do rána

Netradične tradičná … stužková

„Spoveď“ Adely Banášovej na GKM

Buď “zelený”, buď “cool”

Svetový deň poézie na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

Tri jablká, ktoré zmenili svet a ovplyvnili aj našu školu

Projektové vyučovanie zážitkovou formou

Na Karlovke už pred maturitou

Posledný zločin a trest

Ďakujem ti, mama

Veni, vidi, vici

Krása umeleckého slova

Svetový deň poézie na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

 

Mediálna výchova

Mediálna výchova (media education) je výchovou, ktorej cieľom je získanie mediálnych kompetencií. Na význam mediálnej výchovy poukazujú aj  štatistiky, podľa ktorých trávia deti viac času pred televízorom ako v škole, k tomu pozeranie filmov, čítanie časopisov a hranie počítačových hier. Médiá tvoria najvýznamnejšiu zložku voľného času detí.

Mediálnu výchovu na našom gymnáziu realizujeme hlavne pri tvorbe školského časopisu. Žiaci sa učia orientovať sa v ponuke médií,  rozoznávať dôveryhodnosť mediálnych produktov. Neformálnymi aktivitami si vytvárajú vlastný názor na jednotlivé príspevky, ktoré sa nachádzajú v médiách. Koordinátorkou projektu “TASR do každej školy” na našom gymnáziu je PaedDr. Helena Čižmárová.