GKM na EduMet

30. a 31. januára 2024 sa aj naše gymnázium prezentovalo na prvom veľtrhu súkromných a cirkevných škôl EduMet na Tajovského 15 v Košiciach.

Všetkým záujemcom o štúdium na našom gymnáziu sme priblížili informácie o štúdiu a všetkých aktivitách, ktorým sa na GKM venujeme a čím všetkým naše gymnázium žije.

Tím študentov a učiteľov GKM