ErasmusDays 2023

9037. Toto číslo reprezentuje počas podujatí organizovaných v rámci ErasmusDays2023. Jedným z podujatí sú aj ErasmusDays organizované na našom gymnáziu. Tematicky boli ladené na šírenie dobrého mena programu Erasmus+ a prezentáciu projektov Erasmus+ realizovaných na našej škole.

Projekt Promote Wellbeing zameraný na podporu duševného a fyzického zdravia mal primárne postavenie v rámci aktivít. Študenti sa podieľali na príprave kreatívnych výstupov, ktoré zdieľali aj v kontexte realizovaných aktivít počas obdobia realizácie projektu. Do prípravy aktivít bol zapojený tím pedagógov, ktorí úspešne participujú na Erasmus+ projektoch školy. Projekty sú inkluzívne, zamerané na aktívne občianstvo, digitalizáciu a podporu zdravia žiakov a pedagógov.

Spätná väzba od študentov, ktorá je vysoko pozitívna, nám slúži ako podklad na prípravu na ďalšieho podujatia, ktoré majú za cieľ šíriť dobré meno programu Erasmus+ a podporiť študentov a učiteľov v ich potrebách.

Študenti využili rôzne pracovné metódy a formy, aby mohli čo najlepšie predstaviť výsledný produkt, ktorý má osloviť nielen domácich študentov, ale aj návštevníkov školy a tak podporovať myšlienku projektu Erasmus+.

V závere podujatia boli študenti ocenení cenami, ktoré venovala Národná agentúra programu Erasmus+.

Ďakujeme všetkým za prípravu a angažovanosť.