PR video k časopisu Quo vadis

Časopis Quo vadis šíri dobré meno našej školy. Dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie školské periodiká na Slovensku. Vytvára priestor, kde sa môžu študenti realizovať, popustiť uzdu fantázii, polemizovať a zažiť prípadne aj slobodu slova. Nepracujú na časopise preto, aby za svoju prácu niečo očakávali. Ich hnacím motorom je zábava, ktorú do svojej práce vkladajú.

Video pripravila žiačka Lucia Líšková.