Úspechy

2023/2024

 

Krajská súťaž – pod vedením RNDr. Beaty Gutekovej
Marko Šoffa (I.Ag)           8. miesto v súťaži Fyzikálna olympiáda úspešný riešiteľ

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová (II.Ag)
Hlavná cena v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením Ing. Lucie Palkovej
GKM stopári:
Adela Borošová
Alžbeta Čarná
Ema Kukuruďová
Lívia Horniaková
Daniela Demková
Katarína Kočanová
Natália Galčíková
Thomas Kuľbaga
Jakub Martin Gurbaľ
(I.Ag)
postup do semifinále v súťaži PBL výzva: Spoločne meníme svet

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová (II.Ag)
1. miesto v súťaži MEDart (kategória Tlač) – mediálna tvorba stredoškolákov
Juraj Šoltis (IV.Ag) 1. miesto v súťaži MEDart (kategória Tlač) – mediálna tvorba stredoškolákov
Sára Bariová (II.Ag) 3. miesto v súťaži MEDart (kategória Tlač) – mediálna tvorba stredoškolákov

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 3. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
Kristína
Pásztorová (II.Ag)
2. miesto v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Sebastián
Kuľbaga (II.Ag)
3. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes poézie

 

Okresná súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Kočiš (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes prózy

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Sebastián
Kuľbaga (II.Ag)
1. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes poézie
Kristína Pásztorová (II.Ag) 2. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes prózy

 

Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Henriety Šturmovej
Samuel Ruščin (III.Ag) 3. miesto v súťaži Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Kataríny Deias
Gorazd Slezák (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Moniky Dzurdženíkovej
Marko Šoffa (I.Ag) 3. miesto v súťaži Olympiáda v anglickom jazyku

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová (II.Ag)
1. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza
Sebastián Kuľbaga (II.Ag) 2. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza

 

Celomestská súťaž  – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zsófia Szaniszlo (I.Ag) 3. miesto v súťaži Slovo bez hraníc – umelecký prednes prózy

 

Krajská súťaž  – pod vedením Mgr. Marcely Martončíkovej
Sebastián
Surmánek (III.Ag)
2. miesto v súťaži IDEATHON s JA Slovensko a Deutsche Telecom
Jana Tomková (III.Ag) 3. miesto v súťaži IDEATHON s JA Slovensko a Deutsche Telecom

 

2022/2023

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu
Quo vadis
Špeciálna cena v Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja.

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová (I.Ag)
Hlavná cena v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová,
Sára Bariová,
Bianka Halušková,
Sebastián Kuľbaga (I.Ag)
3. miesto v súťaži Vodovodná (krátky spot na tému Môj život s vodou)

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 2. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
redakcia časopisu Quo vadis 3. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
redakcia časopisu Quo vadis návšteva Európskeho parlamentu v súťaži Štúrovo pero

 

Okresná súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Sebastián Kuľbaga (I.Ag) 2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie
Kristína
Pásztorová (I.Ag)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes prózy

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Sára Bariová (I.Ag) 2. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes prózy
Kristína
Pásztorová (I.Ag)
3. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes prózy
Sebastián Kuľbaga (I.Ag) 2. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes poézie

 

Regionálna súťaž žiakov Prešovského a Košického kraja – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Sebastián Kuľbaga (I.Ag) 2. miesto v esejistickej súťaži Filozofovanie v kríze o kríze – vlastná literárna tvorba – próza

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína
Pásztorová (I.Ag)
Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza

 

2021/2022

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lucia Líšková (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Svet podľa Janka Kráľa – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lucia Líšková (IV.Ag) Cena poroty v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 1. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lucia Líšková (IV.Ag) Prémia ministerky kultúry a Prémia Literárneho fondu v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis Cena ministra obrany SR v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov

 

Medzinárodná súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lucia Líšková (IV.Ag) 2. miesto v súťaži Pocta Rázusovcom – vlastná literárna tvorba – próza

 

Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Henriety Šturmovej
Slávka Vandrová (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Krajská súťaž – pod vedením Mgr. Marcely Martončíkovej
Ján Regenda (IV.Ag) Postup na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
Juraj Šoltis (II.Ag) Úspešný riešiteľ Olympiády ľudských práv

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Mozoláni    (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza

 

2020/2021

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej – hodnotili sa spolu školské roky 2019/2020 a 2020/2021
redakcia časopisu Quo vadis 2. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero
redakcia časopisu Quo vadis 2. miesto Cena Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením RNDr. Milana Košča, PhD.
Juraj Šoltis
(I.Ag)
Úspešný riešiteľ v súťaži Geografická olympiáda

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lucia Líšková
(III.Ag)
Čestné uznanie v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba
Matej Kočík
(III.Ag)
Čestné uznanie v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba
Dávid Kráľ
(III.Ag)
Čestné uznanie v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kiara Koščová
(II.Ag)
2. miesto v súťaži Otec nablízku – vlastná literárna tvorba
Matej Kočík
(III.Ag)
3. miesto v súťaži Otec nablízku – vlastná literárna tvorba
Lucia Líšková
(III.Ag)
Čestné uznanie v súťaži Otec nablízku – vlastná literárna tvorba
Jerguš Handzok
(I.Ag)
Čestné uznanie v súťaži Otec nablízku – vlastná literárna tvorba

 

Regionálna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Kočiš
(I.Ag)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes prózy

 

Krajská súťaž – pod vedením RNDr. Márie Vavrovej
Kristína Nigutová
(I.Ag)
Úspešná riešiteľka v súťaži Chemická olympiáda

 

Krajská súťaž – pod vedením Mgr. Marcely Martončíkovej
Ján Regenda
(III.Ag)
Úspešný riešiteľ Olympiády ľudských práv

 

Medzinárodná súťaž – pod vedením Mgr. Marcely Martončíkovej
Ján Regenda, Alexandra Voláková, Gabriel Szalona, Slávka Vandrová, Matúš Stahovec
(III.Ag)
3. miesto v súťaži JA Citi International Innovation Camp

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením RNDr. Márie Vavrovej
Ján Tóth
(IV.Ag)
1. miesto v súťaži 3D tlač

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína Radáčiová
(IV.Ag)
2. miesto v súťaži MEDart (kategória Fotografia) – mediálna tvorba stredoškolákov
Lucia Líšková
(III.Ag)
3. miesto v súťaži MEDart (kategória Tlač) – mediálna tvorba stredoškolákov

 

Krajská súťaž – pod vedením RNDr. Milana Košča, PhD.
Juraj Šoltis
(I.Ag)
2. miesto v Geografickej olympiáde a postup do celoslovenského kola
Slávka Vandrová
(III.Ag)
3. miesto v Geografickej olympiáde

 

Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Jany Hušekovej
Slávka Vandrová
(III.Ag)
2. miesto v Olympiáde v nemeckom jazyku

2019/2020

 

Krajská súťaž – pod vedením RNDr. Márie Vavrovej
Kiara Koščová
(I.Ag)
Úspešná riešiteľka v súťaži Chemická olympiáda

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína Radáčiová
(III.Ag)
3. miesto v súťaži MEDart – mediálna tvorba stredoškolákov

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Martin Vacula (III.Ag) 3. miesto v súťaži … a Slovo bolo u Boha – umelecký prednes poézie

 

Arcidiecézna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tibor Szalona (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Alžbetina ruža – spev – moderná pieseň

 

Krajská súťaž  – pod vedením Mgr. Zdenky Krajňákovej
Kristína Radáčiová (III.Ag) 1. miesto v kategórii A geografickej olympiády a zároveň úspešná riešiteľka geografickej olympiády v celoslovenskom kole

2018/2019

 

Regionálna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lukáš Simočko (IV.Ag) 1. miesto v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis Cena Televízie Markíza 1. stupňa  v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 2. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis Cena a prémia kníhkupectva Martinus v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Katarína Szalonová (IV.Ag) Cena Literárneho fondu a 2. miesto   v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov

 

Krajská súťaž – pod vedením Mgr. Moniky Dzurdženíkovej
Matej Rešetár (IV.Ag) 1. miesto v Olympiáde z anglického jazyka –  kategória 2B

 

Arcidiecézna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tibor Szalona (III.Ag) 2. miesto v súťaži Alžbetina ruža – spev – moderná pieseň
Matej Kočík (I.A) 3. miesto v súťaži Alžbetina ruža – spev – ľudová pieseň

 

Okresná súťaž – pod vedením Mgr. Moniky Dzurdženíkovej
Matej Rešetár (IV.Ag) 1. miesto v Olympiáde z anglického jazyka –  kategória 2B

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina – čestné uznanie
Terézia Bariová (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina – čestné uznanie
Lucia Líšková (I.Ag) Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina – čestné uznanie

 


2017/2018

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Radoslava Neubertová (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko -vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Miriam Vargočková (IV.Ag) 2. miesto v súťaži Cesty za poznaním minulosti – vlastná literárna tvorba

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Radoslava Neubertová (IV.Ag) 1. miesto v súťaži Ružomberská Trojruža– vlastná literárna tvorba – próza

 

Krajská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (IV.Ag) 1. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 3. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero

 

Regionálna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lukáš Simočko (IV.Ag) 1. miesto v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis 3. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero

 

Regionálne kolo – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tibor Szalona (IV.Ag) 3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes prózy

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Terézia Bariová (IV.Ag),
šéfredaktorka časopisu Quo vadis
Cena europoslanca – Návšteva Európskeho parlamentu
v súťaži Štúrovo pero

 

Obvodné kolo – pod vedením Mgr. Dominiky Kmecovej
Matej Rešetár (IV.Ag) 2. miesto v Olympiáde v anglickom jazyku, kategórii 2B

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (IV.Ag) 1. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza
Terézia Bariová (IV.Ag) Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina – vlastná literárna tvorba – próza

 

Celoslovenská súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Terézia Bariová (IV.Ag) 2. miesto v súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského – vlastná literárna tvorba – próza

 

Arcidiecézna súťaž – pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (IV.Ag) 1. miesto v súťaži Alžbetina ruža – spev – náboženská pieseň

Všetky naše doterajšie úspechy od šk. roku 2002/2003 do šk. roku 2016/2017 si môžete pozrieť na pôvodnej webstránke.