Začíname s BBC Micro:bit-om

STEAM vzdelávanie je vo svete čoraz viac populárnejšie a my na škole v ničom nezaostávame za svetom. Na hodinách informatiky začíname v tomto školskom roku naplno s BBC Micro:bit-om.

Úvodné zoznámenie s programovacím prostredím Make Code
(https://makecode.microbit.org/) a s pripojením zariadenia BBC Micro:bit
(https://microbit.org/) k počítaču už majú za sebou dievčatá aj chlapci z 1.Ag a 2.Ag nášho gymnázia.

Takéto hodiny informatiky sa žiakom páčia. Atmosféru hodín, kde hlavnou témou je BBC Micro:bit, zachytáva niekoľko fotografií:

žiaci 1.Ag

žiaci 2.Ag

 

Sady BBC Micro:bit-ov s príslušenstvom sme do školy získali v rámci projektu BBC Micro:bit: https://nadacnyfondtelekom.sk/zapojte-sa-do-vyzvy-a-ziskajte-pre-svoju-skolu-sady-microbitov/

Už teraz sa tešíme na kreatívne a zaujímavé projekty, ktoré naši žiaci vytvoria.

 

Fotogaléria 1.Ag