Spolupráca s IT firmami

Od 1.9.2017 ponúkame v spolupráci s IT firmami a IT odborníkmi možnosť profilovať sa v predmete programovanie (Java, Python, C#, …).

Žiaci nastupujúci do 1.ročníka gymnázia si môžu zvoliť jednu z dvoch možných alternatív – zameranie na programovanie alebo štúdium podľa štátneho vzdelávacieho programu určeného pre gymnáziá.

Predmet Programovanie má rozsah 3 hodiny týždenne, pričom 2 hodiny sú vedené odborníkmi z IT firiem.

Foto: v popredí naši úspešní absolventi gymnázia a v súčasnosti aj úspešní absolventi TUKE

Foto:  prezentácia z IT firmy NESS a naši (vtedy) deviataci, v súčasnosti už aj študenti na VŠ