Spolupráca s IT firmami

Od 1.9.2017 ponúkame v spolupráci s IT firmou NESS a IT odborníkmi z USA možnosť profilovať sa v predmete programovanie (Java, Python, C#).

Žiaci nastupujúci do 1.ročníka gymnázia si môžu zvoliť jednu z dvoch možných alternatív – zameranie na programovanie alebo štúdium podľa štátneho vzdelávacieho programu určeného pre gymnáziá.

Predmet Programovanie má rozsah 3 hodiny týždenne, pričom 2 hodiny sú vedené odborníkmi z firmy NESS.