Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

kyberbezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť je v dnešnom svete technológií pomerne dosť rozoberaná téma. Hlavne v súčasnom pandemickom období sme neustále obklopení rôznymi podvodmi na internete. Či už potrebujeme niečo objednať online, odoslať dokument s citlivými informáciami, alebo previesť peniaze z jedného účtu na druhý. Hoci máme informácie o tom, ako zaobchádzať s údajmi a ako predchádzať ich zneužitiu cudzou osobou, nie vždy sa nám to darí.

Naša škola sa preto v uplynulých školských rokoch zapojila do aktivít zameraných na počítačovú bezpečnosť v spolupráci s PF UPJŠ  a tiež v rámci projektu IT Akadémia do rôznych popularizačných aktivít a IT čajovní. Chceme tak upozorniť žiakov na problematiku šíriacu sa po celom svete. Zároveň chceme zvýšiť povedomie o reálnych hrozbách v kyberpriestore a rozšíriť znalosti žiakov, ako proti týmto hrozbám bojovať.

V školskom roku 2021/2022 rozbiehame práve počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti na našej škole činnosť kybernetického bezpečnostného tímu. Jeho členmi sú žiaci nášho gymnázia. Budú pripravovať zaujímavé články, postery, prezentácie a webové stránky na rôzne témy týkajúce sa počítačovej bezpečnosti. V priebehu školského roka plánujeme aj zaujímavé workshopy pre mladších žiakov, kde by im náš bezpečnostný tím zaujímavou formou predstavil konkrétne témy z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať súčasťou nášho KyberTímu, môžu kontaktovať p. uč. Vavrovú.

Informácie o Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti

digitálna bezpečnosť

Spracovali: Eliška Esther Traverso 3.Ag a RNDr. Mária Vavrová