Rodičovské združenie a prosba o pomoc

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.9. 2023 od 16.15 h. v jedálni školy. Po jeho skončení, zhruba od 17.00 h. bude nasledovať triedne rodičovské združenie.

Obsahom plenárneho a triedneho rodičovského združenia sú informácie aj o:

  • vízii na aktuálny školský rok
  • zmenách, ktoré sa plánujú
  • hospodárení rodičovských rád a schvaľovanie výšky poplatkov
  • predstavení pedagógov
  • aktivitách pre rodičov
  • voľbe triednych dôverníkov

V škole aktuálne prebieha výmena okien. V tejto súvislosti už vopred avizujeme prosbu o pomoc pri upratovaní. Informácie o termíne prinesieme čoskoro. Vážime si každú formu pomoci a angažovanosti.