KyberTím na ZŠ Zemanská, Krompachy

Deň informačnej bezpečnosti na ZŠ Zemanská 2 v Krompachoch sa niesol v znamení podvodných správ a bezpečnosti mobilných zariadení. Náš KyberTím bol pri tom. Na cesty sa vybral Dávid Kozák z 2.Ag a naša absolventka Kiara Koščová v sprievode pani učiteľky Vavrovej.

Dopoludnia sa uskutočnili dva dvojhodinové workshopy z Informačnej bezpečnosti pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka.

Popoludnie bolo venované rodičom a seniorom a ich bezpečnosti v online svete.

Žiaci, rodičia aj seniori boli skvelí, aktívne sa zapájali do diskusie a mali veľký záujem o všetky fakty z oblasti informačnej bezpečnosti. Všetky zaujímavé odkazy si vyskúšali a aktívni boli aj pri nastavovaní bezpečnosti v mobilných zariadeniach.

Ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo uskutočniť bezpečnostné aktivity pre žiakov, rodičov aj seniorov v Krompachoch, ďakujeme za milé prijatie i príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na poli bezpečnosti.