Študentské prezidentské voľby – 1. kolo

Práve prebiehajúci ,,boj o Grasalkovičov palác” opäť priniesol možnosť zapojiť študentov do prípravy a realizácie simulovaných prezidentských volieb, ktoré sa na našej škole uskutočnili 15. februára 2019. Oprávnení voliči, starší ako 15 rokov, si v prvom kole volieb vyberali jedného z pätnástich kandidátov. Študenti, ktorí boli členmi volebnej komisie, skontrolovali totožnosť voliča, odovzdali mu hlasovací lístok a dohliadali na plynulý priebeh volieb. Po uzatvorení volebnej miestnosti došlo k sčítaniu hlasov a zápisu výsledkov volieb do zápisnice, ktorá bola následne odoslaná organizátorom, aby bola zarátaná do celoslovenskej štatistiky. Volebná účasť na našej škole dosiahla 62,5 %, pričom celková priemerná účasť bola 53 %. Podrobnejšie výsledky sú dostupné na stránke: https://www.studentskevolby.sk/vysledky.

Simulované prezidentské voľby medzi stredoškolákmi budú mať aj druhé kolo. V dňoch 18. až 20. marca budú voliť medzi kandidátmi, ktorí sa dostanú do druhého kola v prvom kole oficiálnej voľby hlavy štátu 16. marca.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková