Deň Zeme v online priestore

Všetci vieme, že 22. apríl (okrem iných významných jubileí) je aj Dňom Zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21 marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúci diskusiu o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu a devastácii planéty.

V situácii online vzdelávania sme si ho pripomenuli aj na našom gymnáziu a to v rámci predmetu geografia. Aktívni študenti vyhľadali informácie o Dni Zeme a niektorí z nich rozvinuli diskusiu o potrebe aktívne rozvíjať myšlienku nielen ekologického myslenia, ale aj trvalo udržateľného rozvoja.

V druhej časti hodiny študenti diskutovali na tému dostupnosti vzdelávania v rôznych krajinách sveta cez tvorivé úlohy. Len dodáme, že aktivity v súvislosti s Dňom Zeme sme realizovali u žiakov III. ročníka gymnázia.