Gerbócova literárna Snina

V piatok 11. novembra sa v honosných priestoroch sninského kaštieľa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka medzinárodnej autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina 2022.

Celoslovenské podujatie, ktoré dávno prekročilo hranice Slovenska, nesie meno významného sninského rodáka Jozefa Gerbóca, ktorý bol literárne činný už od študentských čias.

V tomto roku svojimi prácami do Gerbócovej literárnej Sniny prispelo 83 autorov z 34 miest, ktorí spolu napísali a poslali 112 prác.

Porotcovia hodnotili práce v štyroch kategóriách. Kategóriu A a B, do ktorej prispievajú žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl, hodnotila Mgr. Anna Timková Lazurová, PhD., členka Katedry knižničných a informačných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a kategóriu C a D, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a dospelých bez obmedzenia veku, hodnotil slovenský redaktor, publicista a esejista Dušan Mikolaj.

Naša študentka Kristína Pásztorová získala Čestné uznanie. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.