Imatrikulačná slávnosť

V kontexte Dňa študenstva, ktorý pripadá na 17. novembra, sme usporiadali imatrikulačnú slávnosť pre študentov prvého ročníka. Téma tohto ročníka bola „vláda“ a v tóne tejto myšlienky rezonovali aktivity, ktoré si pripravili študenti tretieho ročníka pre prvákov. Po absolvovaní vtipných úloh nasledoval akt imatrikulácie, pri ktorom študentom prvého ročníka odovzdala imatrikulačné listy riaditeľka školy Dr. Bariová. Počas krátkeho programu sa predstavili aj študenti druhého a štvrtého ročníka. Chceme vysloviť poďakovanie študentom a ich triednym učiteľom za prípravu slávnosti, za účinkovanie v programe a želáme im veľa úspechov v štúdiu.

Schopnosti a kreativita študentov prvého ročníka predstavujú potenciál, ktorý indikuje predpoklad úspešnej reprezentácie školy.

Fotografie: Študenti počas plnenia úloh; zdroj: archív školy