Čas bilancovať

V marci 2020 sa v nemenovanom denníku objavil komentár Adely Vinczeovej (ešte ako Banášová navštívila aj naše gymnázium). Spomína v ňom, že „báť sa je niekedy prirodzené, no žiť v strachu je devastačné.“  Na druhej strane sv. Ján píše, že „v láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach“ (1Jn 4,17). Smerujeme k tomu Jánovmu, no občas (aspoň my autori) sa topíme v tom Adelinom. Snáď sme si vo všetkej pokore mohli dovoliť tieto dva príklady. V živote lavírujeme v množine myšlienkových etáp. Niekedy sú na mieste rôzne úvahy. Je súčet čiastkových strachov ešte väčším strachom?

Podobné úvahy nielen pri pohári kvalitného vína, či dobrej hudbe a v neposlednom rade pri nejakej učebnici kolovali mysľou maturantov. A nielen hlavami maturantov. Bol marec a dva druhy strachov (z celého spektra strachov) – strach z maturity a strach z pandémie koronavírusu určovali kolorit dní. Koncom apríla bolo vydané rozhodnutie o administratívnej maturitnej skúške z dielne Ministerstva školstva SR (zámerne píšeme SR) a neskôr aj niekoľko fáz uvoľňovania opatrení v súvislosti s koronou.

Asi už tušíme o čom bude po extrémne dlhom úvode reč. Život štvrtáka popri všetkých hlavných aktivitách ako práca, brigáda, zábava poznačí aj parciálna udalosť akou je maturita. Všetci naši maturanti v tomto roku úspešne administratívne zmaturovali a od 11. mája ich môžeme smelo volať absolventmi. Maturitné vysvedčenia im podpísal predseda školskej maturitnej komisie Dr. Pavol Macko z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Je už u nás tradíciou, že odovzdávanie maturitných vysvedčení je slávnosťou. Štandardne vždy vo štvrtky. V tomto roku to bolo na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, kedy im boli odovzdané maturitné vysvedčenia, samozrejme pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Bol to čas ďakovania, oslavy, nádeje i nostalgie. Už to nebol čas strachu. Každý romantický príbeh končí happyendom. Príbeh našich maturantov počas štyroch rokov niesol aj črty thrilleru, no paradoxne skončil ako sladká romantická komédia zvlhčená slzou šťastia. Ďakujeme triednym učiteľom Mgr. Jankovi Kocúrkovi a Mgr. Šarlote Škorvánkovej za starostlivé vedenie, ostatným učiteľom za odbornú prípravu, žiakom a rodičom za dôveru. Absolventom prajeme, aby šírili dobré meno školy.

Nakoniec je tu Niekto, kto to má pevne v rukách. A hlavne Jemu treba ďakovať.