Umelecko – Vedecký deň

Tretí deň Letnej akadémie (7. 7. 2022) sa niesol v jazykovo-umelecko-vedeckom duchu.

Deti si najprv hravou formou osviežili jazykové znalosti vo francúzskom, nemeckom aj anglickom jazyku.

Nasledovala exkurzia a tvorivý umelecký workshop vo Východoslovenskej galérii.

Takto deti tvorili:

Toto sú výsledky umeleckej tvorby:

Po výbornom obede na deti čakalo vedecké popoludnie a interaktívne spojenie so spriatelenou školou vo Švajčiarsku. Naši malí vedci sa zaoberali témami:

Zábavné fyzikálne pokusy – RNDr. Beáta Guteková

Ako poskytnúť prvú pomoc? – Mgr. Šarlota Škorvánková, Mgr. Nikola Lacková

Chémia v bežnom živote – RNDr. Mária Vavrová

Interaktívny medzinárodný workshop Slovensko – Švajčiarsko – Mgr. Dominika Kmecová

Aj dnešný bádateľský deň zakončili deti svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva na KVP.

Videoukážka dnešného vedeckého popoludnia:

 

Fotogaléria, kde nájdete všetky fotografie z jednotlivých aktivít.

 

Pred nami je posledný deň Letnej akadémie – deti sa môžu tešiť na piatkové Športové hry a prekvapenie. 😊