Predaj akcií študentskej firmy

logo študentskej firmy bufeed
V čase 11.1.2021 – 15.1.2021 si môžete zakúpiť akcie našej študentskej firmy. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

reklama predaj akcií študentskej firmy