Informačná bezpečnosť (stále sa máme čo učiť)

bezpečnosť

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti mali aj naši učitelia možnosť absolvovať vzdelávania zamerané na zvýšenie informačnej bezpečnosti. Vzdelávanie zabezpečovali členovia tímu CSIRT-UPJŠ.

csirt

Skvelí lektori nám objasnili dôležité zásady bezpečného správania sa na internete a využívania rôznych služieb v kyberpriestore. Priblížili nám rôzne formy sociálneho inžinierstva a spôsoby, ako ich čo najefektívnejšie rozpoznať. Pripomenuli nám, čo je to škodlivý softvér a ako sa tejto najnebezpečnejšej hrozbe môže bežný užívateľ vyhnúť. Objasnili nám pravidlá ako vytvoriť silné heslo. Tiež nám ukázali ako by heslo nemalo vyzerať.  Na záver pridali informácie dôležité pre bežných používateľov – ako nastaviť bezpečné prehliadanie webu.

Ďakujeme za skvelú prednášku, ktorá nám rozšírila obzory v oblasti informačnej bezpečnosti, pripomenula dôležité fakty a prispela k zvýšeniu bezpečnostného povedomia. Už teraz sa tešíme na ďalšie vzdelávanie a množstvo nových informácií, ktoré nám opäť ponúkne.

csirtZdroj – foto: Prezentácia z webinára – Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti (CSIRT UPJŠ).

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová