Aj učitelia sa učia

Pre niektorých žiakov je to možno prekvapivé, ale aj pedagógovia, ktorí ich vzdelávajú, sa niekedy učia. Na našej škole zažili učitelia takýto deň 19. júna 2023, keď mali možnosť vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti. Mohli si zvoliť vzdelávanie dopoludnia alebo popoludní, takže celý tento deň sa niesol v znamení bezpečnosti.

Vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v rámci projektu #Informačnú bezpečnosť nestačí učiť, treba ju žiť. Učiteľov školil doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. z tímu CSIRT-UPJŠ, čo je prvý akademický CSIRT v Slovenskej republike. Projekt realizuje CSIRT-UPJŠ s podporou EISI (European Information Society Institute) a Fondu SK-NIC.

Učitelia sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o sociálnom inžinierstve, zmýšľaní a spôsoboch útočníkov, bližšie sa zamerali na podvodné správy a ich špecifické znaky. Aktualizovali svoje doterajšie informácie, keďže tak ako sa vyvíjajú technológie, vyvíjajú a menia sa aj spôsoby a praktiky útočníkov.

Medzi blokmi vzdelávania pre učiteľov sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie so žiakmi nášho KyberTímu, kde predstavili nápady a námety pre svoje ďalšie vzdelávanie a aktivity, ktoré plánujú uskutočniť v nasledujúcom školskom roku.

Ďakujeme za deň plný bezpečnosti, množstvo nových informácií, možnosť vzdelávať sa a aktualizovať svoje informácie z oblasti bezpečnosti a urobiť aspoň niečo pre to, aby sme v dnešnom digitálnom svete boli ostražití a nenaleteli podvodníkom.

 

Viac informácií o tíme CSIRT-UPJŠ: https://csirt.upjs.sk/#/o-nas

Viac informácií o projekte: https://cyberawareness.sk/projekt/

EISI: https://eisionline.org/index.php/sk/

Fond SK-NIC: https://sk-nic.sk/pt/fond-sk-nic/