Cyber Security Day

CSIRT UPJŠ – Tím na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov zorganizoval v sobotu 4. 6. 2022 pre gymnazistov Cyber Security Day. Členovia nášho KyberTímu nesmeli na tejto zaujímavej akcii chýbať!

Aktivita sa konala na pôde UPJŠ v Košiciach ako súčasť projektu Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Aj napriek tomu, že bola sobota, našlo sa mnoho nadšencov, ktorí si chceli rozšíriť obzory v oblasti informačnej bezpečnosti. Z nášho gymnázia sa akcie zúčastnilo 6 študentov v sprievode vyučujúcej RNDr. Márie Vavrovej.

Najprv sme absolvovali prednášku na tému Vieš predbehnúť hekera? Spolu s lektorkou sme sa zamýšľali nad tým, čo robíme pre svoju bezpečnosť. Dozvedeli sme sa, aký je životný cyklus aplikácie – od analýzy a návrhu, cez implementáciu, testovanie, verifikáciu až po prevádzkovanie. Zároveň sme sa zaoberali rôznymi možnosťami ochrany aplikácie na jednotlivých úrovniach jej vývoja. Zosumarizovali sme, aké hrozby sú rozšírené v online svete – napr. malvér (škodlivý kód), cryptojacking (zneužitie počítača útočníkom na dolovanie kryptomeny), sociálne inžinierstvo, dezinformácie, úniky dát alebo ich strata či nedostupnosť. Povedali sme si, ako sa proti týmto hrozbám chrániť.

Po prednáške nasledovali workshopy. Každý účastník sa mohol zúčastniť dvoch workshopov podľa svojho výberu.

Témy workshopov a ich obsah:
  • Analýza podvodných správ – v rámci workshopu sme sa bližšie pozreli na reálne podvodné správy. Účastníci si vyskúšali prácu bezpečnostného analytika a analyzovali hlavičky podvodných správ, obsah ako aj škodlivé odkazy a prílohy.
  • Sieťová forenzná analýza – v rámci workshopu si účastníci vyskúšali analýzu sieťovej komunikácie a oboznámili sa s jej základnými nástrojmi. V rámci workshopu sa skúmala komunikácia kompromitovaného zariadenia s útočníkom.
  • Ako odpovedať na bezpečnostný incident (malvér) – čas zohráva významnú rolu pri reakcii na bezpečnostný incident. Účastníci si vyskúšali identifikáciu malvéru v zariadení, ktorá je dôležitou úlohou bezpečnostných analytikov.
  • Autonómne vozidlá a metódy umelej inteligencie – v rámci workshopu boli predstavené metódy umelej inteligencie a ich využitie pri riadení autonómnych vozidiel. V praktickej časti sme vytvárali model neurónovej siete, ktorým je možné klasifikovať fotografie alebo obrázky podľa typu automobilu.

Praktické worshopy boli veľmi zaujímavé. Naučili sme sa mnoho nových vecí, vyskúšali sme si prácu forenzných analytikov a nadobudli inšpiráciu pre ďalšiu činnosť nášho KyberTímu.

Na záver sme si zasúťažili v Pub Kvíze a zalietali s dronmi.

Ďakujeme členom tímu CSIRT UPJŠ za skvele zorganizovaný Cyber Security Day, za možnosť zúčastniť sa a stať sa aspoň na jeden deň ozajstným bezpečnostným analytikom. Už teraz sa tešíme na pokračovanie tejto zaujímavej akcie na jeseň 2022.