Učebňa Carla Acutisa

Milí priatelia, dávame do pozornosti článok našej študentky Lucie Líškovej o Carlovi Acutisovi v kontexte toho, že na našom gymnáziu sú niektoré učebne pomenované podľa významných osobností. A Carlo Acutis je jednou z nich. Článok vyšiel v najnovšom vydaní časopisu Quo vadis.