Slávnosť vo veľkom štýle

Maturitná skúška sa skončila. Slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení spojená s oceňovaním
absolventov sa konala na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu celebroval náš
kaplán Ján Kocúrko, ktorý adresne poukázal na Toho, koho sa oplatí nasledovať. Bohoslužbu
sprevádzal školský zbor. Maturitné vysvedčenia absolventom odovzdala pani riadteľka
RNDr. Adriana Bariová spolu s triednou učiteľkou Mgr. Šarlotou Škorvánkovou. Po skončení
slávnosti nasledovalo spoločné posedenie pri obede pod šéfkuchárskou taktovkou pána kaplána a
asistencie študentov tretieho ročníka. Ďakujeme všetkým pedagógom za prípravu na maturitnú skúšku,
triednej učiteľke za vedenie počas štyroch rokov, pani riaditeľke za podporu, pánovi kaplánovi za
akúkoľvek pomoc, rodičom za pochopenie a lásku, priateľom za ústretovosť, spolužiakom za
tolerantnosť a Pánu Bohu za požehnanie.
Fotografia: Vyradenie absolventov 2018; zdroj: archív školy

Je už tradíciou, že na slávnosti vyradenia absolventov sú naši maturanti v talároch, ktoré symbolizujú
akademické prostredie a majú umocniť charakter podujatia.
Fotografia: servírovanie dezertu; zdroj: archív školy

Prajeme im v mene riaditeľky školy, pána kaplána, pedagógov školy a spolužiakov veľa úspechov v
ďalšom štúdiu na univerzitách a veríme, že budú šíriť dobré meno Gymnázia sv. Košických
mučeníkov.