Život, čo ma drží nad vodou

Kalendár v druhej polovici marca je plný významných dátumov. Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sme si pripomenuli tieto: Svetový deň Downovho syndrómu, Deň poézie, Deň vody, Deň počatého dieťaťa i tematický deň čerstvého ovocia.

Vo štvrtok 21.03. sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu tým, že sme o tejto problematike diskutovali a mali sme na nohách rôzne ponožky ako pripomienku dňa.

V piatok 22.03. bol Medzinárodný deň vody. Spojili sme ho s Dňom poézie. Úlohou študentov bolo vymyslieť  krátku báseň obsahujúcu tému voda a ozdobiť si vstupné dvere do tried so symbolikou vody. Najkreatívnejšie nápady sme odmenili.

V pondelok 25.03. bol Deň počatého dieťaťa a zároveň Slávnosť Zvestovania Pána. Pripomenuli sme si ho slávením sv. omše v zaplnenej kaplnke, nosením bielych stužiek i rozdávaním stužiek v uliciach Sídliska KVP.

Vo štvrtok 28.03. sme si pripomenuli Deň učiteľov a zároveň sme začali tematicky zamerané štvrtkové trávenie veľkých prestávok pri ovocí ako forme zdravej stravy. Veríme, že sa táto aktivita ujme.

Zdroj fotografií: archív školy