Our Real Power is Multinationality

Malta, Turecko a Slovensko – tieto tri krajiny spája Erasmus Our Real Power is Multinationality (Naša skutočná sila je mnohonárodnosť). Prvé stretnutie sa konalo 16. – 21. 5. 2022 na Malte.

Zúčastnili sa ho študenti B. Dziaková, S. Sekaninová, D. Jartys (3.Ag) a S. Šáriczký (1.Ag) spolu s vyučujúcimi K. Deias a Ľ. Šoltisovou

Stretli sa s maltskou srdečnosťou a pohostinnosťou, obohatili sa o nové priateľstvá a zážitky. Naplnila ich hrdosť na našu krajinu a kultúru.

Aktivity v skupinkách vo vzdelávacom centre (SMC Learning Support Centre Fortini) súviseli s témami projektu:

  • vzájomné poznávanie kultúr a jedál zúčastnených krajín
  • mnohonárodnosť a prisťahovalectvo, búranie predsudkov a stereotypov
  • motivácia pre učenie sa cudzích jazykov
  • zvyšovanie povedomia občana EÚ
  • ochrana životného prostredia
  • neformálnym vzdelávaním predchádzať problémom, ktoré súvisia s predčasným ukončením školskej dochádzky.

Práca v skupinách sa každý deň striedala so športovými hrami a popoludní nás čakala prehliadka Malty a jej pamiatok.

Vyvrcholením projektu bol Deň kultúr, kde sa naši študenti prezentovali v slovenských krojoch a uvarili bryndzové halušky.

Na záver maltskí, tureckí a slovenskí študenti vysadili olivový strom do takzvanej „Hobby Garden“.

Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

V projekte pokračujeme na platforme e-Twinning a tešíme sa na ďalšie stretnutie v októbri, ktoré sa bude konať v Turecku!

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová