Plán práce Spojenej školy

Plán práce Spojenej školy sv. Košických mučeníkov je dokumentom školy, ktorý sa pripravuje na aktuálny školský rok.

Obsah dokumentu:

  1. Úvod
  2. Termínovník akcií na školský rok
  3. Termíny školských prázdnin
  4. Personálne zabezpečenie, triednictvo, kluby učiteľov (metodické orgány)
  5. Hlavné úlohy vychádzajúce zo Sprievodcu školským rokom MŠVVaŠ SR, ABŠú
  6. Centrum voľného času – ponuka a personálne zabezpečenie záujmovej činnosti
  7. Plán vnútroškolskej kontroly SŠ sv. Košických mučeníkov v školskom roku
  8. Vízie a plány
  9. Plán exkurzií na školský rok
  10. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok

Plán práce spojenej školy 2023-2024

Plán kontinuálneho vzd. 2023-2024

Plán exkurzií 2023_2024

—————————————————-

Plán práce spojenej školy 2022-2023

Plán práce spojenej školy 2021-2022