Otvorenie relaxačnej zóny

Každý dobrý projekt má etapy realizácie. V kontexte projektového zámeru bola naplánovaná aktivita spojená s otvorením neformálnej zóny na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Projekt bol financovaný organizáciou Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenskavo výške 350 €. Finančne projekt podporilo aj Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Projekt koordinoval a realizoval študentský tím Dream team v zložení Terézia Bariová, Lukáš Simočko a Katarína Szalonová. Od myšlienky projektu po jeho finálnu fázu ubehlo niekoľko mesiacov. Hovorí Katarína Szalonová, členka študentského tímu: “Za sprostredkovanie projektu ďakujeme PaedDr. Helene Čižmárovej. Za umožnenie realizácie ďakujeme pani riaditeľke RNDr. Adriane Bariovej. Za všestrannú pomoc pri realizovaní projektu patrí poďakovanie Michalovi Simočkovi a Arpádovi Barimu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorý nám počas realizácie projektu pomáhali.”

V piatok 30.11.2018 sme slávnostne otvorili relaxačnú zónu. Matej Rešetár, moderátor podujatia, vyzval členov študentského tímu, aby predstavili aktivity a postupnosť krokov v projekte a ozrejmili pravidlá návštevy relaxačnej zóny. Otvorenie relaxačnej zóny bolo spojené  s vernisážou malieb našich študentiek Ľudmily Andiľovej a Miriam Kolodziejovej. Dopady projektu budú využívať všetci študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov a má slúžiť na podporu neformálneho vzdelávania.

Pripájame niekoľko fotografií z otvorenia relaxačnej zóny:

 

Za fotografie ďakujeme Viktórii Vargovej.

Spracovali: Terézia Bariová, Lukáš Simočko, Katarína Szalonová