Aj tento rok nocovali

Už tradične sa mesiac jún na našej škole spája s Juniálesom. Tento rok sme sa však rozhodli v termíne 25. 6. uskutočniť Noc v škole, aby študenti mali možnosť spoznať atmosféru chodieb a tried aj po zotmení. Dôležitým bodom programu bolo otvorenie relaxačnej zóny v átriu školy, ktorú niekoľkými desiatkami hodín dobrovoľníckej práce pripravili pre ostatných žiaci II. AG pod trpezlivým vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Marcely Martončíkovej. Príjemne upravený priestor nám poslúžil na podávanie večere pod holým nebom pri svetle sviečok. Nasledujúce hodiny vyplnili aktivity, ako nočná hra a pozeranie filmu. Ráno všetkých čakali chutné raňajky. Noc v škole sa vydarila. Žiaci i učitelia prežili príjemné chvíle v neformálnej atmosfére.

 

 

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková