Naši učitelia na kurze VEU

školenie VEU

V týchto neľahkých online časoch sú naši učitelia stále aktívni. Okrem online výučby a povinností, ktoré sú s ňou spojené, pracujú aj na svojom ďalšom rozvoji. Neustále sa vzdelávajú a hľadajú nové možnosti oživenia a skvalitnenia výučby. Príkladom je kurz Vysoko efektívneho učenia (VEU) pre učiteľov našej školy.

VEU na GKM

Postupne a systematicky pracujeme na rozvoji našej školy. Tento kurz je pre nás zdrojom nových inšpirácií a podnetov, ako skvalitniť výučbu, ale aj vzťahy na škole. A hlavne ako vytvoriť pre žiakov bezpečné prostredie, v ktorom by sa mohli všetci žiaci učiť vysoko efektívne v súlade podmienkami potrebnými pre takéto učenie.

VEU na GKM

Ako podporiť vnútornú motiváciu žiakov v súlade s mozgovosúhlasnými zložkami? Ako ich využiť pri spolupráci pedagógov? Ako zvýšiť efektívnosť učenia? Ako dosiahnuť najlepší osobný výkon s podporou životných zručností? Toto a omnoho viac sa učitelia dozvedia a naučia v praktických aktivitách a pri plnení aplikačných úloh na kurze VEU.

Ďakujeme lektorke RNDr. Tatiane Piovarčiovej sa skvelú pracovnú atmosféru a množstvo nápadov a nových výziev pre naše učiteľské povolanie.

viac informácií o vysoko efektívnom učení

VEU na GKM

Fotografie: Učitelia našej školy na kurze Vysoko efektívneho učenia (zdroj: autor)